جلسه پنجم درس اخلاق استاد حق جو

جلسه پنجم درس اخلاق استاد حق جو
دی 23, 1398
666 بازدید

جلسه پنجم درس اخلاق استاد حق جو استاد حق جو : آنچه در آن دنیاست ، تجلی و بروز اعمال انسان در حیات دنیوی هر فرد است…. خلاصه جلسه پنجم بد فهمیدن بعضی از معارف دینی مانند قضا و قدر؛ که این موضوع هم بد توضیح داده شده و هم بد فهمیده شده است. مانند […]

جلسه پنجم درس اخلاق استاد حق جو

استاد حق جو : آنچه در آن دنیاست ، تجلی و بروز اعمال انسان در حیات دنیوی هر فرد است….

خلاصه جلسه پنجم

بد فهمیدن بعضی از معارف دینی

  • مانند قضا و قدر؛ که این موضوع هم بد توضیح داده شده و هم بد فهمیده شده است.
  • مانند سید بودن برخی از افراد: که گفته اند سادات به جهنم نمی روند و امثال اینها که اصلا وارد نشده است. تنها ملاک ارزش در نزد خداوند تقوا می باشد. و هر سیدی که این ملاک را داشته باشد، با ارزش و این سید بودنش نیز درجه ای برای او محسوب می شود. سید بودن یک امتیاز است ولی برای افرادی که بتوانند از او خوب استفاده کنند.
  • مانند بحث شفاعت : که البته به منظور پارتی بازی و عدم قانونمندی خداوند نیست.  هر آنچه در آن دنیاست، تجلی و بروز اعمال انسان در حیات دنیوی هر فرد است.

هر پرتقالی که در زمستان آورده شود، داخل آن قرمز نیست مگر اینکه پیوند خاصی خورده باشد. انان هم در بحث شفاعت نیز همچنین اند. یعنی انسانی در قیامت مورد شفاعت واقع خواهد که در دنیا پیوند خاصی با شفیعان قیامت برقرار کرده باشد.

  • شبهات بیرونی

حداقل شبهات به دو دسته تقسیم می شوند:

  • شبهاتی که نسبت به آموزه ها و احکام دینی داریم: این دسته از شبهات برگرفته از حس کنجکاوی می باشند که این شبهات موجب رشد انسان می باشد. نکته قابل توجه در برابر این دسته این است که احکام الهی از جانب خداوند می باشند و لذا فسفه و دلیل آنها نیز از جانب خود ایشان باید صادر شود؛ و هر آنچه از طرف عالِمی به دست ما رسیده باشد نمی توان آن را به عنوان دلیل قطعی بیان کرد. زیرا اگر معارضی برای آن پیدا شد، بعد معنای نسخ احکام الهی می باشد و همین باعث می شود شاید طرف مقابل شکی در استواری احکام به دل خود را دهد.

بنابراین باید از جانب خداوند خودِ این فلسفه صادر شود که البته دلایل آن ها نیز هر چند به مقدار کم ولی جاهایی بیان شده اند.

بهر صورت اگر خداوند و پیغمبر و معصومین(ع) را باور داشته باشیم و عقیده آن ها را بپذیریم، احکام الهی برای ما راحت خواهند شد.

برای انسان ها قابل امکان است که با بالا بردن سطح مطالعات خود،منافع احکامل الهی را بفهمد ولی نمی تواند به صورت قطعی دلیل یک حکمی را بگویند .

خلاصه برای هر انسانی جایز است و حق اوست که چنین شبهاتی داشته باشد.

  • شبهاتی که واقعا شبهه هستند: یعنی بنابر فرموده امیر المؤمنین(ع) باطل را لباس حق پوشیدن هستند.

افرادی که چنین شبهاتی را مطرح می کنند، هم مرض دارند و هم غرض. دنبال مغالطه کاری هستند تا واقعا حق را بپوشانند. ارائه دهنده چنین شبهاتی دارای شهوت عملی هستند نه جهات علمی.