دوره میثاق طلبگی برگزار شد.

دوره میثاق طلبگی برگزار شد.
شهریور 19, 1399
375 بازدید

دوره میثاق طلبگی طلاب جدید الورود حوزه ولیعصر دهدشت از تاریخ 15شهریور 1399الی 19شهریور 1399به مدت 4 روز با رعایت پروتکل های بهداشتی در خود حوزه و همچنین حضور مدیریت حوزه حجت الاسلام حق جو ،اساتید و سرگروهای اعضا برگزار شد.

دوره میثاق طلبگی طلاب جدید الورود حوزه ولیعصر دهدشت از تاریخ 15شهریور 1399الی 19شهریور 1399به مدت 4 روز با رعایت پروتکل های بهداشتی در خود حوزه و همچنین حضور مدیریت حوزه حجت الاسلام حق جو ،اساتید و سرگروهای اعضا برگزار شد.