ایام فاطمیه نزدیک است.

به ایام فاطمیه روز به روز نزدیک تر میشویم السلام علیک ایها الصدیقه الشهیده