شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی بر ملت قهرمان ایران تبریک و تسلیت باد.